Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s PAPUK d.o.o. Orahovica, radova male vrijednosti

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s PAPUK d.o.o. Orahovica, radova male vrijednosti, sanacija nadstrešnica uz glavno krovište na zgradi u kojoj je smješten Ured socijalne skrbi.

S trgovačkim društvom PAPUK d.o.o. Orahovica, V.Nazora 14, izravno se ugovara nabava radova male vrijednosti, sanacija nadstrešnica uz glavno krovište na zgradi u kojoj je smješten Ured socijalne skrbi (ulica Kralja Zvonimira ), po cijeni od 24.778,60 kuna s PDVom, a sve prema Ponudbenom troškovniku br. 357 od 06.listopada 2010. koji je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.