Odluka o dopuni odluke o osnivanju i imenovanju pred i čl. Povjerenstva za poticanje korištenja OIE

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Orahovice.

Točka II. Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.5/09, 6/09), dopunjuje se na način da se iza rednog broja 9. dodaje novi redni broj 10. koji glasi: 

„10. MARKO KNEŽEVIć, za člana“ 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.