Odluka o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice,u Orahovici, Trg bana Ivana Mažuranića 2

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.4/97 i 1/04), a u svezi s člankom  2. Odluke o izmjenama općih i ostalih akata koji sadrže naziv „gradsko poglavarstvo“ („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.2/10) i članka 43. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice, u Orahovici, Trg bana Ivana Mažuranića 2A.

MIHćLI VOLENIK, iz Orahovice, Bana Jelačića 82, daje se u najam stan u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, Trg bana Ivana Maažuranića 2A, površine 29,00 m², a koji stan se sastoji od jedne sobe, kuhinje i kupaonice s WC-om. Stanu pripada i drvarnica u podrumu. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.