Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola izvan područja grada Orahovice

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola izvan područja grada Orahovice.

Učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Orahovice koji pohađaju srednju školu u Slatini i Našicama ostvaruju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini od 10% cijene koštanja mjesečne karte. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.