Zaključak o prijenosu financijskih sredstava trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z A K LJ U č A K o prijenosu financijskih sredstava trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica.

Trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14 prenose se financijska sredstva u iznosu od 26.839,99 kuna s PDV-om kao povrat, a koja je sredstva PAPUK d.o.o. utrošio za kupovinu traktorske kosilice od firme VALDA COMMERCE d.o.o. iz đurđenovca za potrebe Nogometnog kluba „PAPUK“ iz Orahovice. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.