Zaključak o prijenosu financijskih sredstava Sindikatu policije Hrvatske

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o prijenosu financijskih sredstava SINDIKATU POLICIJE HRVATSKE, PODRUŽNICA PU VIROVITIčKO-PODRAVSKA.

SINDIKATU POLICIJE HRVATSKE, PODRUŽNICI PU VIROVITIčKO-PODRAVSKOJ, Orahovica, Stjepana Mlakara 3 prenose se financijska sredstva predviđena Proračunom grada Orahovice kao pomoć za nabavu športske opreme za sudjelovanje na športskim igrama Sindikata policije Hrvatske koje će se održati u Umagu od 16. do 19. rujna 2010. godine, u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.