Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice, na 10. sjednici održanoj dana  6. rujna 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini u iznosu od  318.501,15 kune bez PDV-a vezano za postupak javne nabave radova uređenja šetnice uz rijeku Vučicu.

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini (isplatu sredstava) u iznosu od 318.501,15 kuna bez PDV-a, a koja isplata se odnosi na postupak javne nabave radova uređenja šetnice uz rijeku Vučicu na potezu cestovni most-drveni most iza Autobusnog kolodvora u Orahovici.  

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.