Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Orahovice

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09), i članka 33. stavka 1. alineje 10. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 10. sjednici održanoj 6. rujna 2010. godine, donijelo je ODLUKU o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Orahovice.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.