Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju klizišta na cesti iznad trgovine “BILLA”

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju klizišta na cesti iznad trgovine „BILLA“ u Orahovici.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.