Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju kat. čbr. 488/2 k.o. D. Pištana

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 5 i 21.. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju kat. čbr. 488/2 k.o. D. Pištana.

Mariu Kovaču iz Donje Pištane, B. Jelačića 16 temeljem raspisanog natječaja za prodaju kat. čbr. 488/2 površine 683 m2 uknjižene u zk. ul. 843 k.o. D. Pištana u vlasništvu grada Orahovice, kao jedinom ponuditelju, prodaje se predmetno zemljište u zatečenom stanju. Nekretnina iz točke I. ove Odluke prodaje se Mariu Kovaču po cijeni od 22,50 kuna po m2 odnosno po ukupnoj cijeni od 15.367,50 kuna za cijelu površinu.  

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.