Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s MG ZLATKO TOMŠIć usluge uređenja panoa u središtu grada

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/06), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi  O D L U K U o nabavi izravnim ugovaranjem s MG ZLATKO TOMŠIć usluge uređenja panoa u središtu grada Orahovice.

S MG ZLATKO TOMŠIć iz Orahovice, A. Mihanovića 1 OIB 24978760747 izravno se ugovara uređenja panoa u središtu grada Orahovice nasuprot zgrade u ulici K. Zvonimira broj 9, a što obuhvaća demontažu i montažu i kompletno njegovo uređenje po cijeni od 2.100,00 kuna bez PDV-a, a sve prema ponudi MG ZLATKOTOMŠIć  od 17.09.2010. godine koji je sastavni dio ove Odluke. Potrebni materijal za uređenje panoa kupiti će grad Orahovica.

Usluga iz prethodnog stavka ove Odluke MG ZLATKO TOMŠIć platiti će se kompenzacijom. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.