Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS roba male vrijednosti

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s  BIT COMPUTERS Orahovica roba male vrijednosti, računalne opreme i o avansnom plaćanju.

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, računalne opreme, jednog HDD WD10EARS, 1TB u iznosu od 560,98 kuna bez PDV-a odnosno 690,01 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 102 od 06.09.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Oprema iz prethodnog stavka ove Odluke platiti će se BIT COMPUTERS avansno po donošenju ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.