Natječaj o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice površine 29,00 m2

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.4/97)  i Odluke o raspisivanju natječaja  za davanje u najam stana u Orahovici, KLASA: 370-01/10-01/09, URBROJ: 2189/12-01/10-1 od 15.rujna 2010. godine, Gradonačelnik grada Orahovice raspisuje NATJEčAJ o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice.

Raspisuje se Natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu grada Orahovice površine 29,00 m², Trg bana Ivana Mažuranića 2A, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje i kupaonice s WC-om. Stanu pripada i drvarnica u podrumu. 

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje.