Izrada projektne dokumentacije za pješački most na rijeci Vučici u Orahovici

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s KONSTRUKTOR d.o.o. iz Osijeka izrade projektne dokumentacije za pješački most na rijeci Vučici u Orahovici.

S KONSTRUKTOR d.o.o. Osijek, Neretvanska 25 OIB 79279981603 izravno se ugovara izrada projektne dokumentacije za pješački most na rijeci Vučici u Orahovici prema vodenici u Središnjem parku, a koja dokumentacija obuhvaća izradu posebne geodetske podloge, idejnog projekta i glavnog i izvedbenog projekta po cijeni od 26.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 31.980,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi KONSTRUKTOR d.o.o od 22. srpnja 2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.