Rješenje o razrješenju tehničkog urednika i o imenovanju tehničkog urednika ORAHOVAčKOG GLASNIKA

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, uz suglasnost Glavnog urednika i Uredništva SLUŽBENOG GLASNIKA, donosi RJEŠENJE o razrješenju tehničkog urednika i o imenovanju tehničkog urednika ORAHOVAčKOG GLASNIKA.

IVAN GRGURIć razrješuje se dužnosti tehničkog urednika  ORAHOVAčKOG GLASNIKA, na osobni zahtjev. 

VLADIMIR GRGURIć imenuje se za tehničkog urednika ORAHOVAčKOG GLASNIKA. 

Cijelo rješenje pročitajte ovdje.