Rješenje o razrješenju glavnog urednika ORAHOVAčKOG GLASNIKA

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, uz suglasnost Uredništva ORAHOVAčKOG GLASNIKA, donosi RJEŠENJE o razrješenju glavnog urednika ORAHOVAčKOG GLASNIKA.

Razrješuje se IGOR HOZIć dužnosti glavnog urednika ORAHOVAčKOG GLASNIKA, na osobni zahtjev. 

Cijelo rješenje pročitajte ovdje.