Odluka o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju kat.čbr. 488/2 k.o. D.Pištana

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje i davanja u zakup nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/99) i članka 43. stavka 1. točke 5. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju kat. čbr. 488/2 k.o. D. Pištana u vlasništvu grada Orahovice.

Prodaje se i raspisuje se natječaj za prodaju zemljišta kat. čbr. 488/2 površine 683 m2 uknjižene u zk. ul. 843 k.o. D. Pištana u vlasništvu grada Orahovice, u zatečenom stanju. Početna cijena za prodaju zemljište iz točke I. ove Odluke iznosi 22,50 kn/m2. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.