Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s NN MONTING kupnje i ugradnje ulaznih vrata

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/06), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s NN MONTING kupnje i ugradnje ulaznih vrata.

S NN MONTING iz Milanovca 57A, 33507 Crnac, OIB 92054812526 izravno se ugovara kupnja i ugradnja jednih ulaznih vrata za zgradu u suvlasništvu grada Orahovice na autobusnom kolodvoru u Orahovici (ulaz od strane rijeke Vučice) profili: FEAL TERMO 50, bijela po cijeni od 3.365,97 kuna bez PDV-a odnosno 4.140,14 kuna s PDV-om, a sve prema predračunu NN MONTING broj 10-0517 od 24.08.2010. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.