Odluka o izravnom ugovaranju “GEKO KOMPLETA” za polaznike prvih razreda Osnovne škole u Orahovici

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s TOZ PENKALA d.d. Zagreb nabave robe male vrijednosti, „GEKO KOMPLETA“ za polaznike prvih razreda Osnovne škole u Orahovici.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.