Zaključak o dodjeli novčanih sredstava Udruzi navijača „Orahovački duhovi“

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z A K LJ U č A K o dodjeli novčanih sredstava Udruzi navijača „Orahovački duhovi“ za pripremu i održavanje turnira „Navijačko srce“.

Udruzi navijača „Orahovački duhovi“ dodjeljuje se iznos od 5.000,00 kuna za pripremu i održavanje turnira „Navijačko srce“. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.