Zaključak o davanju suglasnosti Udruzi „Pauk“ za korištenje javne površine na Jezeru

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21.Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z A K LJ U č A K o davanju suglasnosti Udruzi „Pauk“ za korištenje javne površine na Turističkom kompleksu „Jezero – Ružica grad“ Orahovica.

Udruzi „PAUK“ iz Orahovice, A.Šenoe 3 daje se suglasnost za korištenje javne površine veličine 400 m2 na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici, koja se nalazi na prostoru bivšeg restorana (prostor lijevo iznad ceste Duzluk-Riječani) za pripremu i održavanje festivala „Feragosto Jam 3: Rap'n' Rock piknik, dana 30. i 31. srpnja 2010.

Korištenje javne površine iz stavka 1. ovog Zaključka daje se bez naknade, a korisnik je dužan javnu površinu očistiti i predati Gradu u čistom i urednom stanju.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.