Zaključak o potvrdi zapovjednika DVD-a Stara Jošava

ORAHOVICA – Na temelju člana 30.stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, br. 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 33. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice dana 15.lipnja 2010. godine, donio je ZAKLJUčAK o potvrdi Ivana Kubice za zapovjednika DVD-a Stara Jošava.

Ivan Kubica potvrđuje se za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stara Jošava (temeljem Odluke Skupštine DVD-a Stara Jošava od 28. veljače 2009. godine).