Zaključak o potvrdi zapovjednika DVD-a Nova Jošava

ORAHOVICA – Na temelju člana 30.stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, br. 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 33. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice dana 15.lipnja 2010. godine, donio je ZAKLJUčAK o potvrdi Ivana Mihelčića za zapovjednika DVD-a Nova Jošava.

Ivan Mihelčić potvrđuje se za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nova Jošava (temeljem Odluke Skupštine DVD-a Nova Jošava od 21. veljače 2009. godine).