Zaključak o potvrdi zapovjednika DVD-a Dolci

ORAHOVICA – Na temelju člana 30.stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, br. 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 33. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice dana 15.lipnja 2010. godine, donio je ZAKLJUčAK o potvrdi Andrije Findrika za zapovjednika DVD-a Dolci.

Andrija Findrik potvrđuje se za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dolci (temeljem Odluke Skupštine DVD-a Dolci od 15.ožujka 2009. godine).