Početak uređenja ulice Stjepana Mlakara

ORAHOVICA – Dana 8.lipanja održan je radni sastanak sa temom uređenja ulice Stjepana Mlakara u Orahovici. Gradonačelnik je upoznao nazočne sa početkom izvođenja radova uređenja ulice Stjepana Mlakara u Orahovici. Izvođač radova je Gravia d.o.o. Osijek, a podizvođač radova je Papuk d.o.o. Orahovica.

Svi nazočni su pozvani kako bi zajedno utvrdili način privremene regulacije prometa i parkiranja vozila za vrijeme uređenja ulice Stjepana Mlakara kako bi svi objekti (Policijska postaja Orahovica, Poljoprivredno poduzeće Orahovica, Dom zdravlja Orahovica) vezani za tu ulicu mogli i dalje nesmetano raditi.

Raspravom je utvrđeno da se je najvažnije da se Domu zdravlja omogući nesmetan pristup kola Hitne pomoći te da privremena regulacija prometa ne može prolaziti ispred Doma zdravlja. 

Početak radova dogovoren je za 14.lipnja 2010. godine.