Zaključak o financiranju kazališne predstave u izvođenju Garešničkog amaterskog kazališta

ORAHOVICA – Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financiranju kazališne predstave u izvođenju Garešničkog amaterskog kazališta.

Za predstavu, mono komedija „Marko slobodnjak“, u izvedbi Garešničkog amaterskog kazališta, grad Orahovica izdvaja iznos od 1.000,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.