Zahtjev za proglašenje elementarne nepogode za grad Orahovicu

ORAHOVICA – Predsjednik Gradskog povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, gradonačelnik Josip Nemec, uputio je Virovitičko-podravskoj županiji zahtjev za proglašenje elementarne nepogode za grad Orahovicu.

U obrazloženju istoga se navodi da je dana 18.svibnja 2010 godine Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda zaprimilo je zahtjeve poduzeća PP Orahovica d.d. RJ Ratarstvo Zdenci te Eurovoće zadruga Orahovica i zahtjeve fizičkih osoba za proglašenje elementarne nepogode nastale uslijed velikih količina kiše i jakog vjetra u razdoblju od 15-18.svibnja 2010 uslijed čega je došlo do šteta na ratarskim i voćarskim kulturama.

Gradsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je dana 18.svibnja 2010 godine izvršilo obilazak područja koje je pretrpilo najveće štete te je tom prigodom utvrdilo da se šteta koja je nastala na ratarskim usjevima kreće u postotku od 35-70% i to za pšenicu, soju i kukuruz, a u dugogodišnjim nasadima vinogradima, lijeski te nasadima višanja ustanovljena je šteta od 35-40%.