Radni sastanak predstavnika Grada u Zagrebu

ORAHOVICA – Grad Orahovica je na nedavno održanom HIF-u uspostavio kontakt sa poduzećem KONčAR – Obnovljivi izvori, d.o.o. koja je zainteresirana za uspostavljanje partnerske suradnje na projektima obnovljivih izvora energije.  

Danas, četvrtak 20.05.2010, predstavnici grada Gradonačelnik Josip Nemec, dogradonačelnik Darko Žužak i Alan Grgić predsjednik povjerenstva za OIE su na radnom sastanku sa 5 potencijalnih ulagača za projekt sunčane elektrane Orahovica1. Istog dana predstavnici Grada će održati i radni sastanak u Zagrebu sa predstavnicima poduzeća Končar d.d. u vezi sa mogućim ulaganjima navedene tvrtke u poduzetničku zonu Orahovica 2.