Projekt sanacije klizišta

ORAHOVICA – Nakon izrade geotehničkog mišljenja o uzrocima aktiviranja klizišta s hitnim i potencijalnim trajnim sanacijskim mjerama koje je izradio prof.dr.sc. Želimir Ortolan, gradonačelnik Josip Nemec donio je odluku o nabavi izravnim ugovaranjem s INSTITUT IGH d.d., ZAVOD ZA GEOTEHNIKU, POSLOVNI CENTAR OSIJEK provedbe geotehničkih istražnih radova i izradu glavnog projekta sanacije klizišta na cesti iznad trgovine „Billa” u Orahovici.

Radovi će obuhvaćati geodetske radove, istražno bušenje s izvođenjem SPP-a i vađenjem NU, ugradnju i opažanja pijezometara, geotehnički nadzor, inženjerskogeološko kartiranje, laboratorijska ispitivanja, geotehnički elaborat te izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije klizišta.

Rok dostave geotehničkog elaborata s prijedlogom sanacijskih mjera je do 25 radnih dana, a rok izrade glavnog projekta sanacije je do 15 dana od dana prihvaćanja prijedloga sanacije od strane Investitora.