Odluka o najmu Eko WC-a Toi Fresh za Orahovačko proljeće 2010

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s „Toi Toi“ d.o.o. , sanitarni sistemi, Zagreb  za najam Eko WC-a Toi Fresh za potrebe obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2010.“.

S Toi Toi d.o.o., Kvintička 16, Zagreb izravno se ugovara nabava usluge male vrijednosti, Eko WC-a Toi Fresh, 2 komada za potrebe obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2010.“ po cijeni od 492,00 kuna sa PDV-om, a prema ponudi Toi Toi d.o.o. Zagreb od 06. svibnja 2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.