Odluka o nabavi robe i usluga za Orahovačko proljeće

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8.i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s LIOGRAF d.o.o., Orahovica, u vezi s nabavom robe i usluga povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2010.“.

S Liografom d.o.o. , V. Nazora 6, Orahovica, izravno se ugovara nabava robe i usluga za potrebe manifestacije „Orahovačko proljeće 2010.“ po cijeni od 3.050,40 kuna s PDV-om, a temeljem ponude Liografa d.o.o. od 17.svibnja 2010. godine.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.