Filatelistička izložba s tematikom poštanske marke s motivima proljeća i razglednice Orahovice

 

ORAHOVICA – Gradonačelnik Orahovice gosp. Josip Nemec otvorit će dana 1.lipnja 2010. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u prostoru poštanskog ureda Orahovica Kralja Zvonimira 27, filatelističku izložbu s tematikom poštanske marke s motivima proljeća te razglednice s motivima Orahovice. 

Izložbu će postaviti Pavao Paulić, poštonoša iz poštanskog ureda Zdenci, vlasnik eksponata.

Ovom izložbom HP – Hrvatska pošta d.d. ove se godine uključila u obilježavanje 42. Orahovačkog proljeća poštujući napore Grada da Orahovicu učine prepoznatljivom turističkom destinacijom.