Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

ORAHOVICA – Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 7. sjednici održanoj 26. ožujka 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu u iznosu od 1.300.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne nabave radova rekonstrukcije kolnika, nogostupa, parkirališta, uličnog vodovoda i plinovoda, oborinske kanalizacije i javne rasvjete u Orahovici, ulica Stjepana Mlakara).

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu u iznosu od 1.300.000,00 kuna bez PDV-a, a koje raspolaganje se odnosi na provedbu postupka javne nabave radova rekonstrukcije kolnika, nogostupa, parkirališta, uličnog vodovoda i plinovoda, oborinske kanalizacije i javne rasvjete u Orahovici, u ulici Stjepana Mlakara.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.