Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

ORAHOVICA – Na temelju članka 30. stavka  5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 33. stavka 1. alineja 24. Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 7.sjednici održanoj dana 26. ožujka 2010. godine, donijelo je ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2009.godinu.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.