Odluka o izravnom ugovaranju koncertnog nastupa Zlatka Pejakovića za Dan grada Orahovice

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s Gramofon d.o.o. Zagreb koncertni nastup pjevača Zlatka Pejakovića u Orahovici za „Dan grada 2010.“

S Gramofon d.o.o. Zagreb, Peruanska 2, 10000 Zagreb izravno se ugovara nabava usluge bagatelne vrijednosti, koncertnog nastupa pjevača Zlatka Pejakovića u Orahovici na kulturno – turističkoj manifestaciji „Dan grada Orahovice 2010.“ dana 01. svibnja 2010. godine po cijeni od 39.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 47.970,00 kuna s PDV-om, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji Gramofon d.o.o. i Grada Orahovice od 12. travnja 2010. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.