Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 2009 i Plana i Programa rada u 2010 – Gradska knjižnica

ORAHOVICA – Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o usvajanju Izvješća o radu u 2009. Godini i Plana i Programa rada u 2010. Godini Gradske knjižnice Orahovica.

Usvaja se Izvješće o radu u 2009. godini i Plan i Program rada u 2010. godini Gradske knjižnice Orahovica.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.