Zaključak o financijskoj pomoći radnicima trgovačkog društva KIO KERAMIKA d.o.o.

ORAHOVICA – Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financijskoj pomoći radnicima trgovačkog društva KIO KERAMIKA d.o.o. Orahovica.

Radnicima sa područja grada Orahovice zaposlenim u trgovačkom društvu KIO KERAMIKA d.o.o. povodom Uskršnjih blagdana dodjeljuje se iznos od 1.000,00 kuna po radniku.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.