Rješenje o izboru članova Savjeta mladih grada Orahovice

ORAHOVICA – Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/07 i 8/09) i članka 33. stavka 1. alineje 18.Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je RJEŠENJE o izboru članova Savjeta mladih grada Orahovice.

Za članove Savjeta mladih grada Orahovice (dalje: Savjet), biraju se: 

  1. MARKO BOŠNJAK
  2. HRVOJE GUBELJAK
  3. MARIN PEJčEVIć
  4. IVAN PRŠA
  5. IVONA RAMIć
  6. IVANA RADOčAJ
  7. MILICA VEJIć

članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije godine. 

Cijeli tekst rješenja pročitajte ovdje.