Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice

ORAHOVICA Na temelju članka 41. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice.

U Komisiju za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice, imenuju se:

 

1. MARIO KRŠćANSKI, za predsjednika
2. IVICA PODBOJ, za člana
3. DRAGOSLAV JOVANOVIć, za člana

Cijeli tekst rješenja pročitajte ovdje.