Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva – 2009 (LPR-MG-09)

Virovitičko-podravska županija u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i poslovnim bankama na području Županije, pristupila je provedbi projekta kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva – 2009. (LPR-MG-09)". Korisnici kredita po ovom projektu su poduzetnici – obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100% vlasništvu državljana RH.  

Temeljem zaključenih ugovora između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Virovitičko-podravske županije i poslovnih banaka, sudjelovanje u subvenciji kamate iznosi kako slijedi: Ministarstvo = 2%, Virovitičko-podravska županija = 1%. U projekt se uključilo 8 poslovnih banaka na području Virovitičko-podravske županije, putem kojih je moguće pristupiti realizaciji kreditnog zahtjeva. ( Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Slatinska banka d.d., Croatia banka d.d., Erste&steiermarkische bank d.d., Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d., Reiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. ) 

Cijeli tekst natječaja možete pročitati ovdje.