ZAKLJUčAK o utvrđivanju visine i broja učeničkih i studentskih kredita za školsku godinu 2009-2010

ORAHOVICA – Na temelju točke VI. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita učenicima i studentima na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o utvrđivanju visine i broja učeničkih i  studentskih kredita za školsku godinu 2009./2010.

Utvrđuje se visina i broj učeničkih i studentskih kredita za školsku godinu 2009./2010., i to:

          13 učeničkih kredita u visini od 300 kuna po učeniku, mjesečno;

          10 studentskih kredita u visini od 600 kuna po studentu, mjesečno. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.