ZAKLJUčAK o obavljanju stručne prakse Marije Hološ iz Orahovice

ORAHOVICA – Na temelju članka 46. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.) Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o obavljanju stručne prakse Marije Hološ iz Orahovice.

Mariji Hološ iz Orahovice, P. Preradovića 3 polaznici Pučkog otvorenog učilišta u Slatini, prekvalifikacija za zanimanje ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist, u periodu od 04. veljače 2010. godine do 30. travnja 2010. godine u trajanju od 32 radna dana, dozvoljava se obavljanje stručne prakse u gradskoj upravi Orahovica – Jedinstvenom upravnom odjelu grada. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.