ZAKLJUčAK o imenovanju Povjerenstva za uređenje prometa na području grada Orahovice

ORAHOVICA – Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o imenovanju Povjerenstva za uređenje prometa na području grada Orahovice.

U Povjerenstvo za uređenje prometa na području grada Orahovice, imenuju se:

 1. Alan Grgić, za predsjednika, 
 2. Saša Rister, za člana,
 3. Ivica Inhof, za člana,
 4. Vlado Petričević, za člana,
 5. Josip Kribl, za člana,
 6. Predstavnik Policijske postaje Orahovica, za člana

 

 

 

 

  

 

Zadaća Povjerenstva je utvrđivanje prijedloga Gradskom vijeću grada Orahovice uređenja prometa na području grada Orahovice sukladno ovlaštenjima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Cijeli tekst zaključka možete pročitati ovdje.