ZAKLJUčAK o davanju mišljenja za određivanje trase ŽC 4030 Orahovica-Duzluk

ORAHOVICA – Na temelju članka 9. točke 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (Narodne novine, br. 57/07) i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o davanju mišljenja za određivanje trase ŽC 4030 Orahovica (D2) – Duzluk.

Županijskoj upravi za ceste Virovitičko-podravske županije daje se mišljenje da se prihvatljivom utvrđuje pružanje pravca trase ŽC 4030 Orahovica (D2) – Duzluk, kroz urbano područje ulicama u Orahovici, i to Kralja Zvonimira – I. đanića – Kralja Zvonimira. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.