ZAKLJUčAK na izmjenu osnovne cijene odvoza i deponiranja komun.otpada te vode i odvodnje

ORAHOVICA – Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,38/09. i 79/09), i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti trg. društvu PAPUK d.o.o. Orahovica na izmjenu osnovne cijene (sniženje) odvoza i deponiranja komunalnog otpada te vode i odvodnje za grad Orahovicu i prigradska naselja.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica na promjenu osnovne cijene (sniženje) odvoza i deponiranja komunalnog otpada te izmjenu osnovne cijene (sniženje) vode i odvodnje za grad Orahovicu i prigradska naselja.

Cijeli tekst zaključka možete pročitati ovdje.