RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita

ORAHOVICA – Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice.

U Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice, imenuju se: 

 1.       Ivica Podboj, za predsjednika 
 2.       Ruža Grbić, za člana 
 3.       Ana-Marija Petin, za člana
 4.       Dragoslav Jovanović, za člana
 5.       Josip Kribl, za člana

Zadaća Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja utvrđena je Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita učenicima i studentima na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/09).

Cijeli tekst rješenja pročitajte ovdje.