ODLUKA o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za poticanje korištenja OIE

ORAHOVICA – Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o osnivanju i imenovanju predsjednika i  članova Povjerenstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Orahovice.

Osniva se Povjerenstvo za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.) na području grada Orahovice.

 U Povjerenstvo se imenuju:

 1. ALAN GRGIć, za predsjednika
 2. JOSIP NEMEC, za člana
 3. DARKO ŽUŽAK, za člana
 4. MARIO KRŠćANSKI, za člana
 5. IVICA PODBOJ, za člana
 6. TOMISLAV TOLUŠIć, za člana
 7. KREŠO WOLF, za člana

 

 

 

 

 

 

  

Zadaća Povjerenstva je poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Orahovice te provedba ostalih programa, projekata i aktivnosti utvrđenih Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka, Programom provedbe strategije energetskog razvitka te Nacionalnim energetskim programima. 

Cijeli tekst odluke možete pročitati ovdje.