ODLUKA o nabavi uredskog materijala za potrebe grada Orahovice za 2010 g.- LIBRA

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/07. i 125/08), i članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21.  Statuta grada Orahovice ("Službeni glasnik" grada Orahovice, br. 5/09.), Josip Nemec, gradonačelnika grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s LIBRA, Knjižara i papirnica Orahovica uredskog  materijala za potrebe Grada Orahovice za 2010. godinu.

S LIBRA, Knjižara i papirnica Orahovica, Kralja Zvonimira 15, izravno se ugovara nabava kancelarijskog materijala za potrebe grada Orahovice za 2010. godinu, osim kancelarijskog materijala potrebnog za nesmetano funkcioniranje informatičke opreme.

Materijal iz stavka 1. ove točke nabavlja se u procijenjenoj vrijednosti od 35.000,00 kuna godišnje, a prema jediničnim cijenama iz Ponude LIBRA, Knjižara i papirnica Orahovica za kancelarijskih materijal od 22. 01. 2010. godine 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.