ODLUKA o nabavi uredskog materijala za potrebe grada Orahovice za 2010 g.-BIT COMPUTERS

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/07. i 125/08.),  i članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice ("Službeni glasnik" grada Orahovice, br. 5/09.), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT Computers Orahovica uredskog materijala za potrebe Grada Orahovice za 2010. godinu.

S BIT Computers Orahovica, P. Preradovića 2, izravno se ugovara nabava potrošnog kancelarijskog materijala potrebnog za nesmetano funkcioniranje informatičke opreme, u procijenjenoj vrijednosti od 35.000,00 kuna godišnje, a prema jediničnim cijenama Ponude BIT Computers od 3. veljače 2010. godine. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.