ODLUKA o izravnom ugovaranju usluge održavanja i servisiranja informatičke opreme u Gradskoj upravi

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio je ODLUKU o izravnom ugovaranju s BIT Computers Orahovica nabave usluge održavanja i  servisiranja informatičke opreme u Gradskoj upravi grada Orahovice.

S BIT Computers Orahovica izravno se ugovara nabava usluge održavanja i servisiranja informatičke opreme u Gradskoj upravi grada Orahovice, po cijeni od 1.383,66 kuna bez PDV-a u paušalnom iznosu mjesečno, odnosno, u godišnjem iznosu od 16.338,26 kuna s PDV-om (temeljem ponude od 19.1.2010. godine). 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.